فینگر برد گیتار چوب گردو ( بسته یک عددی )

فینگر برد گیتار چوب گردوی درجه یک (قیمت تولیدی) اندازه گیری دقیق مطابق استاندارد جهانی پرداخت اولیه کامل انجام شده…

150,000 تومان

سیم گیر گیتار چوب گردو ( قیمت تولیدی )

سیم گیر گیتار چوب گردوی درجه یک (قیمت تولیدی) اندازه گیری دقیق مطابق استاندارد جهانی پرداخت اولیه کامل انجام شده…

65,000 تومان