در حال بارگذاری پخش کننده…

امکانات ویژه بخش ریتم و آکورد :

1. دسترسی به اجرای ریتم و آکورد آهنگ ها

2. دسترسی به راهنمای آکورد های ترانه در گام اصلی

3. دسترسی به بکینگ ترک و وکال ترانه

4. دسترسی به ساده سازی آکورد ها با استفاده از کاپو

5. دسترسی به آموزش ریتم و آرپژ ترانه ها

6. دسترسی به عکس ساده سازی ترانه بعد از ساده سازی با کاپو

نام‌نویسی حساب جدید

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب کنید